Μηχανικοί, εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός, 1830-1940

Ερευνητική Ενότητα 6 του Ερευνητικού Έργου "Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας. Οι κοινωνικές προϋποθέσεις της καινοτομίας - Όψεις της ελληνικής εμπειρίας".

Επιστημονική υπεύθυνη της Ερευνητικής Ενότητας: κ. Λήδα Παπαστεφανάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Βάση Δεδομένων
Μηχανικών Τεχνικού
Επιμελητηρίου 1934-1950

Βάση Δεδομένων »

Βάση Δεδομένων αποφοίτων ξένων Πολυτεχνείων
και Τεχνικών Σχολών

Βάση Δεδομένων »

Βάση Δεδομένων
Δημοσιευμάτων Τεχνικού Τύπου

Αποτελείται από:
Τεχνικά Χρονικά (1932-1950)
Βιομηχανική Επιθεώρηση (1934-1950)
Έργα (1925-1932).

Βάση Δεδομένων »