Παπανικολάου, Περικλής Χρήστος

ID10061
ΕπίθετοΠαπανικολάου
ΌνομαΠερικλής
Όνομα ΠατρόςΧρήστος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1819
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1931: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜηχανικός Τεχνικής Εταιρείας "Δ. Καλκάνης και Σία" (μελέτη και επίβλεψη υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας στην Πρέβεζα, κινηματοθέατρο "Τιτάνια" στην Αθήνα).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Α.Ε. "Δ. Καλκάνης και Σία", Σατωβριάνδου 13. (2) Βαρβάκη 19α, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.