Σκάγιαννης, Αθανάσιος Παντολέοντος

ID10254
ΕπίθετοΣκάγιαννης
ΌνομαΑθανάσιος
Όνομα ΠατρόςΠαντολέοντος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1125
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1923: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1923-1925: Μηχανικός Α.Ε. "Έργον" και "Δ.Καψαμπέλης και Σία". (2) 1925-1927: Στρατιωτικός μηχανικός. (3) 1927-: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης δημοσίων κλπ έργων (μελέτη και εκτέλεση αντισεισμικών οικοδομών στην Κόρινθο, διαμόρφωση πλατείας μνημείου "Αγνώστου Στρατιώτου", νέο νοσοκομείο θεραπευτηρίου "Σωτηρία", κτίρια Φαρικής βάσης στον Πειραιά κλπ).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΙουστιανιανού 4, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.