Αγαθοκλής , Ηλίας Ελευθέριος

ID10521
ΕπίθετοΑγαθοκλής
ΌνομαΗλίας
Όνομα ΠατρόςΕλευθέριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.2
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1921: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕλεύθερος επαγγελματίας
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Λέκκα 4. (2) Σωκράτους 64γ, Πειραιάς.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.