Αγγελάκης, Κωνσταντίνος Εμμανουήλ

ID10523
ΕπίθετοΑγγελάκης
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Α.Μ.8
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1931: μηχανικός Β΄ τάξεως Διεύθυνσης ΤΤΤ, Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1931: Μηχανικός Α΄ τάξεως, Προϊστάμενος Τμήματος Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων. (3) 1932-: Προϊστάμενος τηλεφωνικών κέντρων Α.Ε. Τηλεφωνικής Εταιρείας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Σταδίου 11. (2) Αχαρνών 185, Αθήνα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.