Αντωνιάδης, Αντώνιος Σωτήριος

ID10527
ΕπίθετοΑντωνιάδης
ΌνομαΑντώνιος
Όνομα ΠατρόςΣωτήριος
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Α.Μ.59
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1899: Ecole Superieure des Mines, Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜεταλλειολόγος μηχανικός στο Τμήμα μεταλλωρυχείων της Τράπεζας Αθηνών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΤράπεζα Αθηνών, Τμήμα Μεταλλωρυχείων, Πατησίων - Χέυδεν, Αθήνα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.