Αντωνιάδης, Σπυρίδων Αντώνιος

ID10529
ΕπίθετοΑντωνιάδης
ΌνομαΣπυρίδων
Όνομα ΠατρόςΑντώνιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.62
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1897 - Πειραιάς
Έτος και Τόπος Θανάτου1940 -
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1919: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1919-1921: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1921-1923: Στρατιωτικός μηχανικός στην Μικρά Ασία και Θράκη. (3) 1923-1925: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1925-1929: Μηχανικός στην Υπηρεσία Προσφυγικής Αποκαταστάσεως του Υπουργείου Προνοίας. (5) 1929-1931: Νομομηχανικός Κοζάνης. (6) 1931-1932: Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Προνοίας (κατ' απόσπαση). (7) 1932-1933: Νομομηχανικός Ευβοίας. (8) 1934-1938: Νομομηχανικός Αρκαδίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΓραφείο Νομομηχανικού Ευβοίας, Χαλκίδα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 66 (15/9/1934), σ. 865-866· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.