Αργυρόπουλος, Ιωάννης Παναγιώτης

ID10536
ΕπίθετοΑργυρόπουλος
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΜεταλλειολόγος μηχανικός
Α.Μ.90
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1851 ή 1853 - Αθήνα
Έτος και Τόπος Θανάτου1939 -
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές(1) 1876: δίπλωμα Μεταλλειολόγου Μηχανικού στην Ecole Nationale Superieure des Mines, Παρίσι. (2) 1877: σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1877-1882: Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου. (2) 1882-1884: Εταιρεία Μεταλλείων Σίφνου και Ευβοίας. (3) 1885-1923: Υπηρεσία Δημοσίων Έργων και Διεύθυνση Σιδηροδρόμων. (4) 1889-1923: Καθηγητής της Σιδηροδρομικής στο Ε.Μ.Π. (5) 1923-: Ανώνυμη Εταιρεία Γ.Ε.Τ.Ε.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Αρχιμήδης.
Λοιπή Δραστηριότητα(1) 1916: Υπουργός Συγκοινωνίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης Σ.Λάμπρου. (2) 1919-1921: Πρόεδρος του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου.
Διεύθυνση(1) Κρατίνου 5, Γ.Ε.Τ.Ε., (2) Πλουτάρχου 6, Αθήνα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII.