Κοντός, Αλέξανδρος Γεώργιος

ID10641
ΕπίθετοΚοντός
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.558
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1893: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1896-1901: Μηχανικός κατασκευής λιμενικών έργων Χίου. (2) 1901-1924: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης (οικοδομικές εργασίες, ανέγερση συνοικισμού πυροπαθών Θεσσαλονίκης). (3) 1924-1927: Διευθυντής οικοδομικού τμήματος Εταιρείας Συνοικισμού "Ψυχικό". (4) 1927-: Αρχιμηχανικός Α.Ε. θαλάσσιων και υδραυλικών έργων "ΕΡΘΑ".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΤήνου 59, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.