Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Νικόλαος

ID10656
ΕπίθετοΚωστόπουλος
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.642
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1893: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1896-1897: Μηχανικός κατασκευής σιδηροδρόμου Μύλων-Καλαμάτας, Πύργου-Κυπαρισσίας-Μελιγαλά (σήραγγες, υδατοφόροι και οδοφόροι γέφυρες). (2) 1902-1917: Διευθυντής Τμήματος συντήρησης και επιτήρησης γραμμής Σ.Π.Α.Π.. (3) 1917-: Διευθυντής εκμετάλλευσης δικτύου Σ.Π.Α.Π..
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΣ.Π.Α.Π., Καρόλου 1, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.