Μαγειρίας (ή Μαγειρέας), Αλέξανδρος Στέργιος

ID10668
ΕπίθετοΜαγειρίας (ή Μαγειρέας)
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΣτέργιος
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Α.Μ.2056
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος1932
Εργασία(1) Ταγματάρχης ε.α. (2) 1934: Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας (αποτυπώσεις και διανομές αγροκτημάτων).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Γεωργίας, Λυκούργου 14. (2) Δαμάρεως 68, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.