Μητσάκης, Νικόλαος Μιχαήλ

ID10693
ΕπίθετοΜητσάκης
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΜιχαήλ
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Α.Μ.735
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1921: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Προϊστάμενος Γραφείου μελετών νέων σχολικών κτιρίων στη Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας. (2) Επιμελητής έδρας "Κτιριολογίας" του Ε.Μ.Π. (παρά τον καθηγητή E.Hebrard). (3) Μελέτη και επίβλεψη αρχιτεκτονικών έργων, σχολικά κτίρια (πρακτικό λύκειο Αμπελοκήπων, διδακτήρια Κολωνού, Νέας Φιλαδέλφειας, Μαρασλείου Θεσσαλονίκης κ.α.), πολυκατοικίες κλπ.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή ΔραστηριότηταΒραβεία: (1) Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας Θεσσαλονίκης. (2) Δ΄ βραβείο μεγάρου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (συνεργασία Κ.Μπίρη, Ε.Ρουσόπουλου). (3) Ηρώου Πειραιώς (συνεργασία Π.Καραντινού, Ζογκολόπουλου). (4) Ηρώου επαναστάσεω
Διεύθυνση(1) Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας. (2) Αγ.Μελετίου 29, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.