Σκένδερ, Λεωνίδας Πέτρος

ID10773
ΕπίθετοΣκένδερ
ΌνομαΛεωνίδας
Όνομα ΠατρόςΠέτρος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1131
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1884: δίπλωμα Technische Hochschule Dresden.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΔιευθυντής Α.Ε. υλών οικοδομής "Άτλας" (βιομηχανία οικοδομήσιμων υλών).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Α.Ε. "Άτλας", Γαμβέττα 14. (2) Ομήρου-Βησσαρίωνος, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.