Στεφάνου, Αθανάσιος Σπυρίδων

ID10785
ΕπίθετοΣτεφάνου
ΌνομαΑθανάσιος
Όνομα ΠατρόςΣπυρίδων
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1169
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1904: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1904-1908: Μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιώς-Δεμιρλή συνόρων. (2) 1908-1914: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Κρήτης. (3) 1914-1917: Μηχανικός κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής Παπαπούλι-Θεσσαλονίκη. (4) 1917-1920: Μηχανικός τμηματάρχης υπηρεσίας γραμμής Σ.Π.Α.Π.. (5) 1921: Μηχανικός τμηματάρχης Σ.Ε.Κ. (υπηρεσία γραμμής). (6) 1922-1930: Μηχανικός τμηματάρχης υπηρεσίας γραμμής Σ.Π.Α.Π.. (7) 1930-: Επιεθωρητής της υπηρεσίας γραμμής Σ.Π.Α.Π..
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Σ.Π.Α.Π., Καρόλου 1. (2) Σωζουπόλεως 18, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ.