Ψιλόπουλος, Γεώργιος Νεοκλής

ID10834
ΕπίθετοΨιλόπουλος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΝεοκλής
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1341
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1891: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1892-: Μηχανικός Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, εξήλθε με το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΖωσιμαδών 1, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV.