Χαρτοφύλαξ, Κωνσταντίνος Ιωάννης

ID10880
ΕπίθετοΧαρτοφύλαξ
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1309
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1923: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1923-1924: Μηχανικός Α.Ε. "Δ.Καψαμπέλης και Σία". (2) 1924: Μηχανικός Α.Ε. "Εργοληπτική". (3) 1924-: Ελεύθερος επαγγελματίας, γραφείο μελετών και εκτέλεσης τεχνικών έργων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΠολυτεχνείου 5, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934.