Αναστασόπουλος, Ιωάννης Αναστάσιος

ID11066
ΕπίθετοΑναστασόπουλος
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΑναστάσιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.2144
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1890: διπλωματούχος παλαιάς Σχολής του Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜηχανικός Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (επίβλεψη και εκτέλεση έργων σιδηροδρομικών, μόνιμων δεξαμενών, λιμενικών).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) Πάτμου 25, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - Βιβλιογραφία"Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 79-81 (1/4-1/5/1935), σ. 477-478· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII.