Αναγνώστου, Γεώργιος Ανδρ.

ID11120
ΕπίθετοΑναγνώστου
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΑνδρ.
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.2390
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1936
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1940: Μηχανική Υπηρεσία Δήμων-Κοινοτήτων Αγ. Νικολάου, νομός Λασηθίου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΑγ. Τίτος, Ηράκλειο.
Παρατηρήσεις
Πηγές - Βιβλιογραφία"Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.