Αβούρης, Εμμανουήλ Νικ.

ID11260
ΕπίθετοΑβούρης
ΌνομαΕμμανουήλ
Όνομα ΠατρόςΝικ.
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Α.Μ.3669
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1943/44
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Παρατηρήσεις
Πηγές - Βιβλιογραφία"Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.