Κλαδάς, Κωνσταντίνος Νικόλαος

ID11916
ΕπίθετοΚλαδάς
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΑγρονόμος Τοπογράφος
Α.Μ.2758
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1935
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1940: Μηχανική Υπηρεσία Κοινοτήτων Κέρκυρας. (2) 1949: Τοπογραφική Υπηρεσία Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Παρατηρήσεις
Πηγές - Βιβλιογραφία"Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.