Μουζάκης, Ιωάννης Παναγιώτης

ID12276
ΕπίθετοΜουζάκης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Α.Μ.2599
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1922
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1938-1940: Τοπογράφος Τοπογραφικής Υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Παρατηρήσεις
Πηγές - Βιβλιογραφία"Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.