Αγαλλίδης, Ιωάννης Δημοσθένης

ID8862
ΕπίθετοΑγαλλίδης
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΔημοσθένης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός - Αρχιτέκτονας
Α.Μ.3
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές(1) 1903: δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2) 1905: δίπλωμα Αρχιτέκτονα Technische Hochschule Munchen
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1906-1919: Μηχανικός στην Τεχνική Εταιρεία "Α. Ζαχαρίου και Σία". (2) 1919-1923: Συνδιευθυντής Α.Ε. "Τέκτων". (3) 1924-: Διευθύνων σύμβουλος Α.Ε. "Έργον".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) "Έργον" Α.Ε., Α.Λόντου 7β. (2) Κωλέττη 32.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.