Αγγελίδης, Κωνσταντίνος Δημοσθένους

ID8866
ΕπίθετοΑγγελίδης
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΔημοσθένους
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Α.Μ.7
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1929: Μηχανικός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Θηβών. (2) 1929-1930: Μηχανικός τμήματος κεντρικών θερμάνσεων Α.Ε. "Τέκτων". (3) 1930-1931: (i) Μηχανικός Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους, (ii) Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Πειραϊκού Συνδέσμου. (4) 1931-1932: Ψυγεία Β.Γεωργούλη. (5) 1932-1933: (8μηνο) Μηχανικός Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους. (6) 1932-: Μηχανικός Τεχνικού Γραφείου "Χ. Εμμανουήλ" (θερμάνσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις). (7) 1934-: Προϊστάμενος κεντρικών θερμάνσεων Εταιρείας "Τέκτων".
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Αγ.Κωνσταντίνου 13. (2) Πρωταγόρα 2, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 72 (15/12/1934), σ. 1137-1138· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.