Ακύλλας , Αλαφούζος Νικόλαος

ID8886
ΕπίθετοΑκύλλας
ΌνομαΑλαφούζος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.24
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1926: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1926-1927: Έκτακτος μηχανικός Υπουργείου Προνοίας. (2) 1928-1929: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας (Γραφείο Νομομηχανικού Ηρακλείου). (3) 1929-: Μηχανικός ελέγχου των έργων εθνικής οδοποιΐας στην Εταιρεία Μακρή (επίβλεψη έργων Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων-Καλαμπάκας, εργασιών Νομού Χανίων και Ρεθύμνου). (4) 1932-: [Μηχανικός ελέγχου στην Εταιρεία Μακρή] όλων των εργασιών Ηπείρου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΕταιρεία "Προμηθεύς", Δωδώνης, Ιωάννινα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.