Αληφαντής, Αναστάσιος Νικόλαος

ID8893
ΕπίθετοΑληφαντής
ΌνομαΑναστάσιος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Α.Μ.1705
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1916: δίπλωμα Armstrong College (Faculty of Applied Science) Durham (N.H.V.A.). Ειδικότητα ναυτομηχανικού.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1916-: Ναυτ.Αεροπ.Υπηρεσία.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΛονδίνο
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.