Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος Παναγιώτης

ID8901
ΕπίθετοΑναγνωστόπουλος
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Α.Μ.1945
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1930: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1930-1932: Μελέτες και εκτελέσεις έργων της Εθνικής Οδοποιΐας. (2) 1934: Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης. (3) 1949: Η.Ε.Α.Π.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης. (2) Αλωπεκής 50, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.