Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος Νικόλαος

ID8902
ΕπίθετοΑναγνωστόπουλος
ΌνομαΚωνσταντίνος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΤοπογράφος μηχανικός
Α.Μ.2072
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές(1) 1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π.. (2) Απόφοιτος Στρατιωτικής Ευελπίδων και Ανώτερης Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων. (2) Διοίκηση Φρουρίου Θεσσαλονίκης. (3) 1940: Γενική Διεύθυνση Έργων, Κάτω Νευροκόπι.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Διεύθυνση Μηχανικού Αθηνών. (2) Καλλιδρομίου 27, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 67-69 (1/10-1/11/1934), σ. 1012-1014· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Διορθώσεις καταλόγου μελών του Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 131 (1/6/1937), σ. 522-524· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.