Αναγνώστου , Λεωνίδας Βασίλειος

ID8905
ΕπίθετοΑναγνώστου
ΌνομαΛεωνίδας
Όνομα ΠατρόςΒασίλειος
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Α.Μ.35
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1917: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1918-1926: Μηχανικός Κεντρικής Διεύθυνσης "Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας". (2) 1926-: Μηχανικός "Ηλεκτρικής Εταιρείας Παραγωγής" ("Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών-Πειραιώς"). (3) Καθηγητής για πέντε (5) έτη της αντοχής των υλικών και της ηλεκτρολογίας στις τεχνικές νυχτερινές σχολές Πειραιώς και Βιοτεχνικής Εταιρείας Αθηνών.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΗΕΑΠ, Αθήνα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.