Αναστασόπουλος , Ιωάννης Χρήστος

ID8913
ΕπίθετοΑναστασόπουλος
ΌνομαΙωάννης
Όνομα ΠατρόςΧρήστος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.43
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1917: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1919-1923: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1923-1925: Μηχανικός Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Υπουργείου Ναυτικών (προϊστάμενος γραφείου εκτελέσεως). (3) 1925-1928: Ελεύθερος επαγγελματίας, εργολήπτης. (4) 1928-: Επιβλέπων μηχανικός λιμενικών έργων Μυτιλήνης και Πλωμαρίου. (5) 1949: Ε.Τ.Ε.Ο.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΜυτιλήνη
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.