Αναστασόπουλος , Νικόλαος Χρήστος

ID8914
ΕπίθετοΑναστασόπουλος
ΌνομαΝικόλαος
Όνομα ΠατρόςΧρήστος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.45
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1910: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Νομομηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) Ιδρυτής και διευθυντής νομοτεχνικού γραφείου (μηχανικός-σύμβουλος). (3) Ειδικότητα: διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, εξυπηρέτηση στην εφαρμογή των νόμων που αφορούν στην εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως και ό,τι έχει σχέση με το τμήμα σχεδίων πόλεων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Σταδίου 15. (2) Κνωσσού 3, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.