Ανδρόνικος, Λουκάς Εμμανουήλ

ID8929
ΕπίθετοΑνδρόνικος
ΌνομαΛουκάς
Όνομα ΠατρόςΕμμανουήλ
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1732
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1931: δίπλωμα Ecole Speciale du Genie Civil et des Arts et Manufactures de l'Universite de Gand.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία1931-: Μηχανικός στον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορινθίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΒενιζέλου 85, Κομοτηνή.
ΠαρατηρήσειςΤο 1934 καταγράφεται με Α.Μ. 1932, πιθανότατα τυπογραφικό λάθος.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Διορθώσεις καταλόγου μελών του Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 125 (1/3/1937), σ. 173-175· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.