Αντωνάτος, Παναγιώτης Γρηγόριος

ID8934
ΕπίθετοΑντωνάτος
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΓρηγόριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.64
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1927-1928: Μελέτες και οικοδομικές εργασίες. (2) 1928-1930: Μηχανικός στην "Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τεχνικών Εκτελέσεων" (μελέτες και κατασκευές του πύργου ύδρευσης Λάρισας και άλλων δημόσιων έργων). (3) 1930-1933: Τεχνικός διευθυντής "Ανώνυμης Γενικής Εταιρείας Γενικών Εργοληψιών" (μελέτη και κατασκευή έργων εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης. (4) 1933-: Ελεύθερος επαγγελματίας (μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών οικοδομικών έργων, κατασκευές δημοτικών και δημοσίων έργων, τεχνικός σύμβουλος στην "Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Γενικών Εργοληψιών").
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Αγίου Μελετίου 47. (2) Πειραιώς 18, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.