Αντωνίου, Παναγιώτης Περικλής

ID8939
ΕπίθετοΑντωνίου
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΠερικλής
ΙδιότηταΧημικός μηχανικός
Α.Μ.1466
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1930: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Χημικός στα πυρηνελαιουργεία "Κ. Παλαιολόγου και Σία", "Δ. Μελανδινού και Ι. Βουλαλά", "Π. Μ. Κουρτζή και Σία" στην Μυτιλήνη. (2) 1934: Χημικός στα "Ηνωμένα Εργοστάσια Ι. Καλαμάρης Α.Ε." (αλευρόμυλος, βαφείο, υφαντουργείο, μακαρονοποιείο) στη Μυτιλήνη.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΛεωφόρος Καβέτσου 66, Μυτιλήνη
ΠαρατηρήσειςΤο περιλαμβάνει και στο Παράρτημα των νέων μελών με περισσότερα στοιχεία.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 72 (15/12/1934), σ. 1137-1138· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.