Αργυρόπουλος, Αλέξανδρος Ιωάννης

ID8959
ΕπίθετοΑργυρόπουλος
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.86
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1912: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1914-1918: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1918-1929: Ελεύθερος επαγγελματίας. (3) 1924: Ιδρυτής και διευθυντής Τεχνικού Γραφείου Αδελφών Αργυρόπουλου, νυν Ανώνυμης Εταιρείας Γενικής Εταιρείας Τεχνικών Εκτελέσεων (ΓΕΤΕ)
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Κρατίνου 5, ΓΕΤΕ. (2) Τιμολέοντος 16, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.