Αργυρόπουλος, Ζαχαρίας Ιωάννης

ID8964
ΕπίθετοΑργυρόπουλος
ΌνομαΖαχαρίας
Όνομα ΠατρόςΙωάννης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1353
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος σε οικοδομικά έργα, χαράξεις και κατασκευή οδών.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜηχανικός στην Ανώνυμη Εταιρεία "Γενική Εταιρεία Τεχνικών Εκτελέσεων" των Αδελφών Αργυρόπουλου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Κρατίνου 5, ΓΕΤΕ, Αθήνα. (2) Άνδρος.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 66 (15/9/1934), σ. 865-866· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.