Αρεταίος , Ευάγγελος Γεώργιος

ID8969
ΕπίθετοΑρεταίος
ΌνομαΕυάγγελος
Όνομα ΠατρόςΓεώργιος
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Α.Μ.93
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1927-1929: Ηλεκτρομηχανικός στο Πολεμικό Ναυτικό (στρατιωτική θητεία). (2) 1929-1930: Μηχανικός Ηλεκτρικής Εταιρείας Διανομής. (3) 1930-: Προϊστάμενος μηχανικός του Εργοστασίου της Εταιρείας Γραμμοφώνων "Columbia" στην Αθήνα (κατασκευή φωνογραφικών δίσκων).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Εταρεία "Columbia", Ριζούπολη. (2) Μάγερ 32α, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 73 (1/1/1935), σ. 30-32· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.