Ασημάκος, Δημήτριος Κωνσταντίνος

ID8977
ΕπίθετοΑσημάκος
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Α.Μ.100
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1926: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1929: Δόκιμος μηχανικός Μηχανολογικού τμήματος Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1929-1932: Μηχανικός μηχανολόγος Β΄τάξεως. (3) 1932-: Μηχανικός μηχανολόγος Α΄τάξεως (τμηματάρχης Β΄). (4) 1931-: Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ελέγχου μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Υπουργείου Συγκοινωνίας στην Πάτρα.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Έργα.
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΥπηρεσία Ελέγχου μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Υπουργείου Συγκοινωνίας, Πάτρα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.