Ασλάνης, Αριστοτέλης Ευάγγελος

ID8978
ΕπίθετοΑσλάνης
ΌνομαΑριστοτέλης
Όνομα ΠατρόςΕυάγγελος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.101
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1918: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1918-1921: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (2) 1921-1923: Έφεδρος στρατιωτικός μηχανικός. (3) 1923-1924: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1924-: Ελεύθερος επαγγελματίας (μελέτες και εκτέλεση τεχνικών έργων, γενικές εργοληψίες).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΓ΄Σεπτεμβρίου 126, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 73 (1/1/1935), σ. 30-32· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.