Ασπρούλης, Δημήτριος Παναγιώτης

ID8979
ΕπίθετοΑσπρούλης
ΌνομαΔημήτριος
Όνομα ΠατρόςΠαναγιώτης
ΙδιότηταΜηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος
Α.Μ.103
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1925: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1925-1927: Δόκιμος σημαιοφόρος Πολεμικού Ναυτικού (ηλεκτρομηχανικός). (2) 1928-: Μηχανικός Ηλεκτρολογικού Τμήματος Υπουργείου Συγκοινωνίας (ηλεκτρολόγος Α΄). (3) 1927-: Καθηγητής Άλγεβρας και Ηλεκτροτεχνίας στη νυχτερινή Σχολή Μηχανικών Πειραϊκού Συνδέσμου.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Παράρτημα Υπουργείου Συγκοινωνίας, Σταδίου 5α. (2) Αχαρνών 91, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.