Βασιλειάδης, Βασίλειος Τζανετής

ID9029
ΕπίθετοΒασιλειάδης
ΌνομαΒασίλειος
Όνομα ΠατρόςΤζανετής
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.136
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1919: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1919-1924: Μηχανικός Δημοσίων Έργων Υπουργείου Συγκοινωνίας (Γραφείο Σχεδίου Πόλεως Θεσσαλονίκης). (2) 1924-1928: Αρχιμηχανικός "Ανώνυμης Οικοδομικής Εταιρίας Νέων Χωρών". (3) 1928-1931: Τμηματάρχης αστικών στεγάσεων (Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας). (4) 1931-: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Προνοίας στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΠαύλου Μελά 32, Θεσσαλονίκη.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.