Βελεγρής , Σπυρίδων Δαμιανός

ID9046
ΕπίθετοΒελεγρής
ΌνομαΣπυρίδων
Όνομα ΠατρόςΔαμιανός
ΙδιότηταΜηχανολόγος
Α.Μ.148
Έτος και Τόπος Γεννήσεως1891 - Αθήνα
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1917: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1917: Μηχανικός "Α.Ε.Μελετών και Επιχειρήσεων". (2) 1917-1919: Μηχανικός έλξεως σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. (3) 1919-1928: Μηχανικός Διευθύνσεως σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας. (4) 1928-1932: Αρχιμηχανικός εκμεταλλεύσεως "Ανωνύμου Ηλεκτρικής Εταιρίας Μεταφορών". (5) 1919-: Καθηγητής Μηχανολογίας σε Σχολεία Εργοδηγών Ε.Μ.Π.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΑχαρνών 159, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.