Βελισσάριος, Παναγιώτης Νικόλαος

ID9048
ΕπίθετοΒελισσάριος
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.149
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1920: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1920-1924: Μηχανικός Β΄ σε Δημόσια Έργα. (2) 1924-1926: στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (επίβλεψη ανέγερσης Νέας Ιωνίας). (3) 1926-1934: Τεχνική Εταιρεία "Δ. Καλκάνης και Σία" και έπειτα "Τεχνική Α.Ε." (μελέτη και εκτέλεση οικοδμικών έργων, εργοληψίες αντισεισμικών οικοδομών Α.Ο.Σ.Κ., οδοποιΐας, έργων οδοστρωσίας του Τ.Μ.Ο. και του Δήμου Πατρέων, δεξαμενών γλεύκους Α.Σ.Ο.). (4) 1934-: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Α.Ε. Τεχνική, Βουλής 6. (2) Κυψέλης 65, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Γραφείον Επετηρίδος", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 73 (1/1/1935), σ. 30-32· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.