Γενάλης, Αλέξανδρος Νικόλαος

ID9114
ΕπίθετοΓενάλης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΝικόλαος
ΙδιότηταΗλεκτρολόγος μηχανικός
Α.Μ.1993
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1931: δίπλωμα Technische Hochschule Berlin (Charlottenburg).
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία"Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία".
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Σταδίου 11. (2) Ματζαγριωτάκη 59, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΤο 1934 καταγράφεται με Α.Μ. 1923
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.