Δαβάκης, Μιχαήλ Ντάβος

ID9199
ΕπίθετοΔαβάκης
ΌνομαΜιχαήλ
Όνομα ΠατρόςΝτάβος
ΙδιότηταΑγρονόμος Τοπογράφος
Α.Μ.2069
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1933: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) Τέως αξιωματικός Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (τοπογραφικές εργασίες, τριγωνισμοί). (2) 1933: Μηχανικός ειδικού ταμείου επαρχιακής οδοποιΐας νομού Μεσσηνίας. (3) 1934: Ελεύθερος επαγγελματίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΛασκαρίδου 173, Καλλιθέα.
ΠαρατηρήσειςΣημειωμένος με δυο *, δηλαδή προέρχεται από τη Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων του Ε.Μ.Π..
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.