Καζάκος, Αθανάσιος Αθανάσιος

ID9385
ΕπίθετοΚαζάκος
ΌνομαΑθανάσιος
Όνομα ΠατρόςΑθανάσιος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.426
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1928: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1931: (i) Τεχνικό Γραφείο "Α.Τζιρμπίνου" (οικοδομικές εργασίες, νέα κτίρια Ε.Μ.Π., σχολή δόκιμων υπαξιωματικών στον Πόρο κλπ.), (ii) Α.Ε."Τεχνική" (εκτέλεση εγκαταστάσεων ΑΣΟ κλπ). (2) 1931-: Εταιρεία "Η. και Δ.Γεωργόπουλοι" (λιμενικά έργα Άνδρου, Καρλοβασίου, Τηγανίου και Πλωμαρίου, έργα οδοποιΐας).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
ΔιεύθυνσηΕυφράνορος 21, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.