Μάνος , Αθανάσιος Δημήτριος

ID9731
ΕπίθετοΜάνος
ΌνομαΑθανάσιος
Όνομα ΠατρόςΔημήτριος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Α.Μ.1368
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1927: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1928-1929: Μηχανικός εργοληπτικού Γραφείου "Κ.Μανιαδάκη" (έργα οικοδομικά, οδοποιΐας, υπονόμων). (2) 1929-: Ελεύθερος επαγγελματίας, Τεχνικό γραφείο μελετών και εργοληψιών. Εκτέλεση (i) έργων ύδρευσης (κοινότητας Αιδηψού, Γιαννιτσών, Δήμου Ναυπλίου, λιμένος Πειραιώς κλπ), (ii) έργων οδοποιΐας και οικοδομικών (ναός Αγ.Ελευθερίου, έργα Υπουργείου Ναυτικών κλπ.). (3) 1932-: Ιδρυτής και διευθυντής Εταιρείας εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων.
ΔημοσιεύσειςΑρθρογραφία στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά.
Λοιπή Δραστηριότητα
Διεύθυνση(1) Εμμ.Μπενάκη 8. (2) Ηπείρου 64, Αθήνα.
ΠαρατηρήσειςΑναφέρεται στη λίστα Εργοληπτών, παρόλο που στο λήμμα καταγράφεται μόνο ως Πολιτικός μηχανικός.
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.