Μάρθας, Παναγιώτης Κωνσταντίνος

ID9745
ΕπίθετοΜάρθας
ΌνομαΠαναγιώτης
Όνομα ΠατρόςΚωνσταντίνος
ΙδιότηταΑρχιτέκτονας
Α.Μ.1439
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπουδές1929: δίπλωμα Ε.Μ.Π.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
Εργασία(1) 1929-1933: Αρχιτέκτονας Τεχνικής Υπηρεσίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ανέγερση νέων ιατρικών εργαστηρίων Γουδή). (2) 1930-: Επιμελητής της έδρας "Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας" του Ε.Μ.Π.. (3) 1933-: Αρχιτέκτονας Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή ΔραστηριότηταΒραβεία: (1) Α΄ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού νέου Υπουργείου Στρατιωτικών (συνεργασία Κ.Μπίρη). (2) Β΄ βραβείο αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μνημείου πεσόντων Πειραιά (συνεργασία Μ.Κανάκη).
ΔιεύθυνσηΑίνου 49, Αθήνα.
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934· "Αλφαβητικός κατάλογος μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 97 (1/1/1936), σ. 33-77· "Επετηρίς μελών Τ.Ε.Ε.", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 121-123 (1/1-1/2/1937), σ. I-XXXXIV· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 145-146 (1-15/1/1938), σ. I-LIII· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 193-194 (1-15/1/1940), σ. I-LIΧ· "Ονομαστικός πίναξ των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ιανουάριος 1949", Τεχνικά Χρονικά, τχ. 295-296 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1949), σ. I-LΧXV.