Αγάθωνος , Αριστόβουλος Αγάθωνος

ID2551
ΕπίθετοΑγάθωνος
ΌνομαΑριστόβουλος
Όνομα ΠατρόςΑγάθωνος
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1799
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1931: δίπλωμα Ecole Speciale des Travaux Publics du Batiment et de l'Industrie (Ecole de plein exercice), Παρίσι.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος1942
ΕργασίαΚαθηγητής της οδοποιΐας στις Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων και Υπαξιωματικών. Μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών στρατιωτικών έργων.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934