Αγιουτάντης , Αλέξανδρος Αριστοτέλης

ID2558
ΕπίθετοΑγιουτάντης
ΌνομαΑλέξανδρος
Όνομα ΠατρόςΑριστοτέλης
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ1831
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1932: δίπλωμα Eidgenossische Technische Hochschule Zurich.
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΕλεύθερος επαγγελματίας (υδραυλικές και λοιπές εργασίες).
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934