Αγορόπουλους, Γεώργιος Τιμολέων

ID2559
ΕπίθετοΑγορόπουλους
ΌνομαΓεώργιος
Όνομα ΠατρόςΤιμολέων
ΙδιότηταΠολιτικός μηχανικός
Αρ. Μητρώου ΤΕΕ11
Έτος και Τόπος Γεννήσεως
Έτος και Τόπος Θανάτου
Βιογραφικά Στοιχεία
Σπούδες1924: δίπλωμα Ecole Nationale des Ponts et Chaussees Paris
Έτος χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ΕργασίαΜηχανικός στον Αυτόνομο Οργανισμό Σεισμοπαθών Κορινθίας.
Δημοσιεύσεις
Λοιπή Δραστηριότητα
Παρατηρήσεις
Πηγές - ΒιβλιογραφίαΚιτσίκης Ν. (επιμ.), Τεχνική Επετηρίς της Ελλάδος, τόμ. Β΄, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα 1934